clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ในบริเวณโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

Wattana Fair ’61

เชิญร่วมงานวังหลัง-วัฒนาแฟร์ 2561

Wattana Fair ’61

clock November 15, 2561

เชิญร่วมงานวังหลัง-วัฒนาแฟร์ 2561

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa