ซีดีเพลงขับร้องประสานเสียงชุด “วัน เวลา วัฒนา ความเป็นหนึ่ง”

ซื้อสินค้า

Category:

Description

 

ในปีนี้ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจะเปิดดำเนินการมาครบ 135 ปี สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนาวางแผนจะจัดทำซีดีเพลงขับร้องประสานเสียงเพื่อจำหน่ายเป็นที่ระลึก ในวาระที่น่ายินดี ซีดีชุดนี้จะแบ่งออกเป็นสามแผ่น คือเพลงโรงเรียน เพลง Hymn และเพลงทั่วไป

แผ่นเพลง Hymns:

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีการสอนคุณธรรมตามหลักความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ และใช้เพลง Hymns เป็นส่วนของการนมัสการทุกครั้ง นอกจากจะทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของคุณธรรมจากเพลงแล้ว ยังได้ทำให้นักเรียนของโรงเรียนนี้มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และพื้นฐานทางดนตรีเป็นอย่างดี จนถึงระดับที่นักเรียนหลายคนนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ บทเพลง Hymns จึงเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของนักเรียนวัฒนาที่สมควรบันทึกไว้ และแบ่งปันให้บุคคลทั่วไปด้วย ตัวอย่างเพลงที่คัดเลือกมาบรรจุไว้ รวมถึง I Would Be True, ลำธารเล็กๆ, God of Our Father, Morning Has Broken และอื่นๆ

แผ่นเพลงโรงเรียน:

เนื่องจากมีผู้แต่งเพลงให้โรงเรียน หรือเกี่ยวกับโรงเรียนไว้มากมายในโอกาสต่างๆกัน เพลงเหล่านี้บางเพลงเป็นตัวแทนของยุคสมัย บางเพลงใช้ในโอกาสสำคัญต่างๆ มีหลายเพลงที่มีที่ใช้ไม่บ่อยนัก และปัจจุบันนี้ จะมีเพลงประจำรุ่น ซึ่งนักเรียนที่จบหลักสูตรในแต่ละปีเป็นผู้แต่ง ใช้ขับร้องประสานเสียง ในงานวันรับประกาศนียบัตร ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นเพลงที่แต่งขึ้นโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์แห่งความสนใจทั้งสิ้น สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ในฐานะผู้แทนของนักเรียนเก่าทุกคน พยายามจะเก็บรวบรวมสำเนาคำร้อง ทำนอง และประวัติของเพลงไว้ให้ครบถ้วน เพื่อแสดงว่าสวว.ตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่ศิษย์แต่ละท่านได้ทำให้แก่โรงเรียน เพื่อป้องกันเพลงสูญหาย เพื่อใช้เป็นฐานของการสะสมเพิ่มเติม และนำเพลงเหล่านั้นมาใช้ซ้ำถ้ามีโอกาส ตัวอย่างเพลงที่คัดเลือกมาบรรจุไว้ รวมถึง โมทนา, สถานศึกษา, วัฒนาวิทยาลัย, ในวัฒนา และอื่นๆ

แผ่นเพลงทั่วไป:

คณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยหลายรุ่น ได้ไปแข่งขัน และได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมาย ในการขับร้องที่ได้รางวัลแต่ละครั้ง จะมีเพลงที่ใช้ ซึ่งสมควรรวบรวมไว้ในที่เดียวกัน เป็นเสมือนการบันทึกประวัติส่วนหนึ่งของคณะนักร้องประสานเสียงรุ่นพี่ ให้รุ่นน้องได้ศึกษา
ตัวอย่างเพลงที่คัดเลือกมาบรรจุไว้ รวมถึงเพลงสวัสดี, ประสานฝัน, Friendship, บัวขาว (ที่ได้เรียบเรียงเสียงประสานขึ้นเฉพาะสำหรับแข่งขัน) และพิเศษสุด พลาดไม่ได้ ในแผ่นนี้จะมีเพลง Unity ที่แต่งขึ้นใหม่สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ โดยคุณณรงค์ ปรางเจริญ นักแต่งเพลงลำดับต้นในปัจจุบันของไทย

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนาบรรจงสร้างสรรค์ซีดีชุดนี้ขึ้นเพื่อบูชาพระคุณของโรงเรียนที่รักของเรา โดยแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของพื้นฐานทางดนตรีซึ่งมีอยู่ในโรงเรียนอย่างยากจะหาใครเทียบ ผ่านทางคณะนักร้องประสานเสียงเจ็ดกลุ่มด้วยกัน ตั้งแต่อนุบาล, ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ศิษย์เก่าที่เคยอยู่ในคณะนักร้องประสานเสียง ซึ่งยังคงรวมตัวกันซ้อมเอง และคณะนักร้องประสานเสียงของสมาคม

เราใส่ใจในรายละเอียดและความประณีตในการทำงานเพลงทุกขั้นตอน เพราะเราทราบว่าผู้ฟังของเรา เป็นนักฟังเพลงที่ช่ำชอง

นอกจากนี้ ในกล่องซีดีแต่ละแผ่นจะบรรจุเอกสารเล่มเล็ก บอกเล่าเรื่องราวของบทเพลงที่กล่อมเกลาจิตใจของนักเรียนวัฒนา นับว่าควรค่าแก่การเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซีดีเพลงขับร้องประสานเสียงชุด “วัน เวลา วัฒนา ความเป็นหนึ่ง””

Your email address will not be published. Required fields are marked *