clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10, 17, 24, 31 สิงหาคม 2561

10:30 น - 11:30 น

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์

curen

ราคา

ฟรี

user

จำนวนที่เปิดรับ

ไม่จำกัดจำนวน

ZUMBA GOLD

ผู้จัดกิจกรรม Zumba Gold: อ.คล้ายจันทร์ พันธุ์แมน รุ่น 104

ZUMBA GOLD

ผู้จัดกิจกรรม Zumba Gold: อ.คล้ายจันทร์ พันธุ์แมน รุ่น 104

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อสำรองที่นั่ง


สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa