LINE DANCING โดย อ.วิสาขา, อ.ดาริกา

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันอังคารที่ 7, 14, 21 ,28 สิงหาคม 2561

10:00 น - 12:00 น

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์

curen

ราคา

ฟรี

user

จำนวนที่เปิดรับ

ไม่จำกัดจำนวน

LINE DANCING โดย อ.วิสาขา, อ.ดาริกา

ผู้จัดกิจกรรม Crochet Maniac: อ.วิสาขา และ อ.ดาริกา รุ่น 98

LINE DANCING โดย อ.วิสาขา, อ.ดาริกา

ผู้จัดกิจกรรม Crochet Maniac: อ.วิสาขา และ อ.ดาริกา รุ่น 98

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อสำรองที่นั่ง


สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa