ALUMNI CHORUS โดย อ.สถิต และ อ.สิริ

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 6, 13, 20, 27 กันยายน 2561

18:00 น - 19:45 น

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์

curen

ราคา

ฟรี

user

จำนวนที่เปิดรับ

ไม่จำกัดจำนวน

ALUMNI CHORUS โดย อ.สถิต และ อ.สิริ

Alumni Chorus โดย อ.สถิต และ อ.สิริ

ผู้จัดกิจกรรม : คุณลิสา

ALUMNI CHORUS โดย อ.สถิต และ อ.สิริ

Alumni Chorus โดย อ.สถิต และ อ.สิริ

ผู้จัดกิจกรรม : คุณลิสา

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อสำรองที่นั่ง


สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa