แจ้งข่าวสารลงนามถวายพระพร

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

น - น

address

สถานที่จัดกิจกรรม

curen

ราคา

user

จำนวนที่เปิดรับ

แจ้งข่าวสารลงนามถวายพระพร

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 กรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
ลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยค่ะ

แจ้งข่าวสารลงนามถวายพระพร

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 กรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
ลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยค่ะ

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อสำรองที่นั่ง


สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa