วันศิษย์เกียรติยศ ปี2564-2565

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

น - น

address

สถานที่จัดกิจกรรม

curen

ราคา

user

จำนวนที่เปิดรับ

วันศิษย์เกียรติยศ ปี2564-2565

วันศิษย์เกียรติยศ ปี2564-2565
สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
นำโดยคุณลิสา นะวงศ์ นายกสววฯ
คุณธนิดา ฤทธาคนี ประธานจัดงานฯ
และคณะกรรมการสวว.
จัดงานศิษย์เกียรติยศ เพื่อเชิดชูเกียรติและผลงานของศิษย์วังหลังวัฒนา
ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศชาติและสากล รวม 12 คน
ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าที่เพิ่งจบการศึกษา ระดับอุดมศึกษา คะแนนเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 ในปีการศึกษา 2564
รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบOnet เต็ม 100 คะแนน
โดยมีคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานในพิธี
พร้อมแขกผู้มีเกียรติมากมายร่วมแสดงความยินดี
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานี้ ที่ศาลาโคล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ทางเพจจะทยอยลงภาพความภูมิใจให้ชาววัฒนาชม ให้ไวนะคะ..

วันศิษย์เกียรติยศ ปี2564-2565

วันศิษย์เกียรติยศ ปี2564-2565
สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
นำโดยคุณลิสา นะวงศ์ นายกสววฯ
คุณธนิดา ฤทธาคนี ประธานจัดงานฯ
และคณะกรรมการสวว.
จัดงานศิษย์เกียรติยศ เพื่อเชิดชูเกียรติและผลงานของศิษย์วังหลังวัฒนา
ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศชาติและสากล รวม 12 คน
ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าที่เพิ่งจบการศึกษา ระดับอุดมศึกษา คะแนนเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 ในปีการศึกษา 2564
รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบOnet เต็ม 100 คะแนน
โดยมีคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานในพิธี
พร้อมแขกผู้มีเกียรติมากมายร่วมแสดงความยินดี
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานี้ ที่ศาลาโคล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ทางเพจจะทยอยลงภาพความภูมิใจให้ชาววัฒนาชม ให้ไวนะคะ..

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa