งานแฟร์ ปี 2565 วัฒนาวิทยาลัย

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

น - น

address

สถานที่จัดกิจกรรม

curen

ราคา

user

จำนวนที่เปิดรับ

งานแฟร์ ปี 2565 วัฒนาวิทยาลัย

ได้รับเกียรติจาก ประธานสภาผู้แทนราษฏร คุณชวน หลีกภัย มาเยี่ยมชมงานแฟร์ ปี 2565

คิดถึงบรรยากาศปลายปี ลมอ่อนๆ แดดเบาๆ ที่โรงเรียนวัฒนาของเรา

ขอเรียนเชิญมาที่งานแฟร์ของร.ร.วัฒนาวิทยาลัย
คืนนี้มีวง Scrubและ whal and dolph มาค่ะ เชิญมาร่วมสนุกกันนะคะ

งานแฟร์ ปี 2565 วัฒนาวิทยาลัย

ได้รับเกียรติจาก ประธานสภาผู้แทนราษฏร คุณชวน หลีกภัย มาเยี่ยมชมงานแฟร์ ปี 2565

คิดถึงบรรยากาศปลายปี ลมอ่อนๆ แดดเบาๆ ที่โรงเรียนวัฒนาของเรา

ขอเรียนเชิญมาที่งานแฟร์ของร.ร.วัฒนาวิทยาลัย
คืนนี้มีวง Scrubและ whal and dolph มาค่ะ เชิญมาร่วมสนุกกันนะคะ

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อสำรองที่นั่ง


สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa