งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-16.00น.

น - น

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์

curen

ราคา

user

จำนวนที่เปิดรับ

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

 

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
ณ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์
เวลา 8.30-16.00น.
ท่านสามารถ download เอกสารการประชุมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

 

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
ณ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์
เวลา 8.30-16.00น.
ท่านสามารถ download เอกสารการประชุมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อสำรองที่นั่ง


สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa