ขอเรียนเชิญ ศิษย์วัฒนาฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.

18:00 น - 20:00 น

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์ สุขุมวิท 15 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และทาง Zoom

curen

ราคา

ฟรี

user

จำนวนที่เปิดรับ

ไม่จำกัดจำนวน

ขอเรียนเชิญ ศิษย์วัฒนาฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

# Update
ขอเรียนเชิญ ศิษย์วัฒนาฯ ทุกท่าน
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
AGM 2021
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
เวลา 18.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์
สุขุมวิท 15 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
และทาง Zoom
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
โปรดแจ้งตวามจำนงในการเข้าร่วมทาง Zoom มายัง
คุณต่าย ธัญรัศม์ พิมลสิงห์
(095) 892-9456

ขอเรียนเชิญ ศิษย์วัฒนาฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

# Update
ขอเรียนเชิญ ศิษย์วัฒนาฯ ทุกท่าน
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
AGM 2021
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
เวลา 18.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์
สุขุมวิท 15 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
และทาง Zoom
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
โปรดแจ้งตวามจำนงในการเข้าร่วมทาง Zoom มายัง
คุณต่าย ธัญรัศม์ พิมลสิงห์
(095) 892-9456

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa