การประชุมสามัญประจำปี 2022

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022

08:30 น - 16:00 น

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์

curen

ราคา

user

จำนวนที่เปิดรับ

การประชุมสามัญประจำปี 2022

🔥🔥🔥เสาร์นี้แล้วนะคะ เช้าเรามีประชุมสามัญ คุยสรุปเรื่องกิจกรรมและการเงินที่ผ่านมา บ่ายเรามีพิธีมอบรางวัลศิษย์เกียรติยศค่ะ
มาเช้ามาบ่ายก็ขอให้มากันนะ
🔥ขอความร่วมมือผู้มาร่วมงานกรุณา
ตรวจ ATK มาล่วงหน้า เพื่อแสดงผลก่อนเข้างาน และขอกรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดงานค่ะ🙏
🕗วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022
ณ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์ เวลา 8.30-16.00 น.

การประชุมสามัญประจำปี 2022

🔥🔥🔥เสาร์นี้แล้วนะคะ เช้าเรามีประชุมสามัญ คุยสรุปเรื่องกิจกรรมและการเงินที่ผ่านมา บ่ายเรามีพิธีมอบรางวัลศิษย์เกียรติยศค่ะ
มาเช้ามาบ่ายก็ขอให้มากันนะ
🔥ขอความร่วมมือผู้มาร่วมงานกรุณา
ตรวจ ATK มาล่วงหน้า เพื่อแสดงผลก่อนเข้างาน และขอกรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดงานค่ะ🙏
🕗วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022
ณ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์ เวลา 8.30-16.00 น.

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa