ศาลาโคล

ศาลาโคล

ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ใช้เป็นสำนักงานของสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ใช้ทำกิจกรรมของ โรงเรียน, สมาคมฯ และ สมาชิก

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa