เล่าขานประสานเสียงวัฒนา

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุมคุณครูอุมา ชั้น 7 อาคารอายะดา ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

เล่าขานประสานเสียงวัฒนา

การขับร้องประสานเสียงเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของนักเรียนวัฒนามาตั้งแต่อดีตกาลจนปัจจุบัน โดยมีหลักฐานปรากฎชัดถึงการขับร้องประสานเสียงของนักเรียนย้อนกลับไปเมื่อครั้งยังเป็นโรงเรียนวังหลัง

คณะนักร้องประสานเสียงวัฒนาวิทยาลัย มีการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพและออกแสดงอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งนานวันยิ่งแสดงความสามารถโดดเด่นและสร้างผลงานไว้มากมายทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และรางวัลจากการแข่งขันนับเป็นการการันตีคุณภาพได้อย่างดี

เชิญทุกท่านมาร่วมรื่นรมย์กับความไพเราะของเพลงประสานเสียงที่อยู่คู่กับวัฒนาวิทยาลัยมายาวนาน โดยติดต่อจองบัตรตามลิงค์ข้างล่างนี้

เล่าขานประสานเสียงวัฒนา

clock October 10, 2562

การขับร้องประสานเสียงเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของนักเรียนวัฒนามาตั้งแต่อดีตกาลจนปัจจุบัน โดยมีหลักฐานปรากฎชัดถึงการขับร้องประสานเสียงของนักเรียนย้อนกลับไปเมื่อครั้งยังเป็นโรงเรียนวังหลัง

คณะนักร้องประสานเสียงวัฒนาวิทยาลัย มีการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพและออกแสดงอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งนานวันยิ่งแสดงความสามารถโดดเด่นและสร้างผลงานไว้มากมายทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และรางวัลจากการแข่งขันนับเป็นการการันตีคุณภาพได้อย่างดี

เชิญทุกท่านมาร่วมรื่นรมย์กับความไพเราะของเพลงประสานเสียงที่อยู่คู่กับวัฒนาวิทยาลัยมายาวนาน โดยติดต่อจองบัตรตามลิงค์ข้างล่างนี้

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa