ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00-12:00 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลาโคล
โดยท่านสามารถคลิกดาวน์โหลดจดหมายเชิญ และเอกสารการประชุมได้ที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด” ด้านล่าง

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

clock November 14, 2561

เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00-12:00 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลาโคล
โดยท่านสามารถคลิกดาวน์โหลดจดหมายเชิญ และเอกสารการประชุมได้ที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด” ด้านล่าง

 

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa