งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
ท่านสามารถ download เอกสารการประชุมได้ตามลิงค์นี้
[Download not found]

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

clock December 21, 2564

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
ท่านสามารถ download เอกสารการประชุมได้ตามลิงค์นี้
[Download not found]

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa