งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
ท่านสามารถ download เอกสารการประชุมได้ตามลิงค์นี้

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

clock December 9, 2562

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
ท่านสามารถ download เอกสารการประชุมได้ตามลิงค์นี้

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa