งานประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2563

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

งานประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2563

[Download not found]ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2563 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสามารถ download เอกสารการประชุมได้ตามลิงค์นี้
[Download not found]

งานประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2563

clock December 9, 2562

[Download not found]ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2563 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสามารถ download เอกสารการประชุมได้ตามลิงค์นี้
[Download not found]

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa