งานบูรพาจารย์รำลึก 2562

clock

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

งานบูรพาจารย์รำลึก 2562

เชิญศิษย์วัฒนาร่วมงาน บูรพาจารย์รำลึก

งานบูรพาจารย์รำลึก 2562

clock January 23, 2562

เชิญศิษย์วัฒนาร่วมงาน บูรพาจารย์รำลึก

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa