กิจกรรมแนะนำ

ปฏิทินกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของทาง
สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา
และศาลาโคล

ALUMNI CHORUS โดย อ.สถิต และ อ.สิริ

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 6, 13, 20, 27 กันยายน 2561

18:00 น - 19:45 น

curen

ราคา

ฟรี

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์

LINE DANCING โดย อ.วิสาขา, อ.ดาริกา

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันอังคารที่ 7, 14, 21 ,28 สิงหาคม 2561

10:00 น - 12:00 น

curen

ราคา

ฟรี

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์

ZUMBA GOLD

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10, 17, 24, 31 สิงหาคม 2561

10:30 น - 11:30 น

curen

ราคา

ฟรี

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa