ปฏิทินกิจกรรมสมาคม

ปฏิทินกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของทาง
สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

ขอเรียนเชิญมาที่งานแฟร์ของร.ร.วัฒนาวิทยาลัย

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

address

สถานที่จัดกิจกรรม

Wattana Wittaya Academy

W.W.A. “Together” Fair 2022

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

address

สถานที่จัดกิจกรรม

Wattana Wittaya Academy

#HappyNewYear #2022

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

address

สถานที่จัดกิจกรรม

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

Wattana Fair ’61

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ในบริเวณโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

สอนให้ใช้ smart phone ถ่ายรูป ถ่ายเซลฟี่

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

12 ก.ค. 2561

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

งานมีทติ้งรุ่น 103

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

16 มิ.ย. 2561

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

งานมีทติ้งรุ่น 131

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

23 มิ.ย. 2561

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

กิจกรรมของศาลาโคลคลับ Character Me

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

9 มิ.ย. 2561

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

งาน Eat Meet Sing

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

2 มิ.ย. 2561

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

“ลายครามล้ำค่า” ฉลองวันเกิดให้พี่ที่อายุครบ 5, 6, 7 และ 8 รอบ

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

26 พ.ค. 2561

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa