ปฏิทินกิจกรรมสมาคม

ปฏิทินกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของทาง
สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

งานบูรพาจารย์รำลึก 2562

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์

Concert “So in Love”

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ดน่าโคลอนุสรณ์

Wattana Fair ’61

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ในบริเวณโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

สอนให้ใช้ smart phone ถ่ายรูป ถ่ายเซลฟี่

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

12 ก.ค. 2561

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

งานมีทติ้งรุ่น 103

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

16 มิ.ย. 2561

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

งานมีทติ้งรุ่น 131

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

23 มิ.ย. 2561

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

กิจกรรมของศาลาโคลคลับ Character Me

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

9 มิ.ย. 2561

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

งาน Eat Meet Sing

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

2 มิ.ย. 2561

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

“ลายครามล้ำค่า” ฉลองวันเกิดให้พี่ที่อายุครบ 5, 6, 7 และ 8 รอบ

cder

วันเวลาจัดกิจกรรม

26 พ.ค. 2561

address

สถานที่จัดกิจกรรม

ศาลาโคล

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

สมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา

อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนน สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ ​10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

wwaalumni.web@gmail.com
0-2254-2364
W.W.A. Together
@wwaa